Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Pojmy
1.1. Provozovatel portálu Astrologický institut s.r.o., Morseova 84, Praha 10 (dále jen provozovatel)

1.2. Inzerent – vlastník a provozovatel podnikatelské činnosti související se sportovními aktivitami a vybavením

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si wellness, lázeňské pobyty či další služby nabízené v Ubytovacích zařízení

2. Úvodní ustanovení
2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu a Inzerentem při objednání inzertních a reklamních služeb na tomto webu.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4. Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání
Inzerent vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním vyplněného formuláře pro zápis firmy do Databáze. Provozovatel portálu následně inzerenta kontaktuje a odsouhlasuje vyplněný formulář. Následně je inzerce zveřejněna a provozovatel zasílá fakturu na email inzerentovi v případě, že byla objednána placená inzerce. Splatnost faktury je 7 dnů. Odeslání vyplněného formuláře inzerentem je považován za závaznou objednávku.

4.2. Cena služby
Cena služby je určena takto:

Základní zápis: zdarma

Top zápis: 720,-Kč

Supertop zápis: 1200,-Kč

Ceny jsou včetně DPH a zápis je platný jeden rok od zveřejnění.

Více informací o inzerci najdete v samostatné sekci pro Inzerenty.

4.3. Platební podmínky
Platba za objednané služby se provádí předpřevodem na účet do 7 dnů od zveřejnění inzerce. Provozovatel vyzve inzerenta k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele, který inzerent obdrží do jím uvedeného emailu.

5. Reklamace a ostatní podmínky inzerce

5.1. Reklamace a konkrétní inzertní podmínky zde neuvedené se řídí Podmínkami inzerce uvedenými v sekci Pro inzerenty

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů
Inzerent výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu Astrologický institut je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Pokud Inzerent vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.

7. Platnost a účinnost
7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2011. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. V případě rozporu jazykových verzí těchto Všeobecných obchodních podmínek mají přednost Všeobecné obchodní podmínky v českém jazyce.
 

 
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt